Kwaliteit en veiligheid - Praktijk Podotherapie Ter Aar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kwaliteit en veiligheid

‘Het leveren van kwaliteit betekent voor podotherapeuten altijd net wat meer doen dan de vanzelfsprekende, uitgesproken en steeds toenemende verwachtingen van de klant. Een optimale tevredenheid van patiënten, medewerkers en externen (verwijzers, zorgverzekeraars, andere paramedici etc.) moet hiervan het resultaat zijn.’

De podotherapeut werkende bij deze praktijk is lid van de NVvP en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Derhalve is men verplicht te werken volgens richtlijnen. Zo ook de praktijkrichtlijn Podotherapeutische dossiervorming die het laatste gewijzigd is in november 2019.  

De podotherapeut van Podotherapie Ter Aar-Nieuwkoop heeft een eigen AGB code (www.agbcode.nl) en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).

Podotherapie Ter Aar-Nieuwkoop is een eenmanszaak en heeft een personeelslid in dienst:Mevr. Rieneke de Vries-Verzaal. Haar werkzaamheden betreftten andministratie, telefoniste, regelen van afspraken en het afleveren van de steunzolen onder supervisie van de podotherapeut Barbara Kestle-Ouwerkerk. De podotherapeut is verantwoordelijk/tekenbevoegd voor het reilen en zeilen van de praktijk en daarmee eveneens het MDR beleid.

Podotherapie Ter Aar- Nieuwkoop levert hulpmiddelen die vallen onder de VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen. Op basis van de eisen voor hulpmiddelen op maat van de MDR-verordening vallen de hulpmiddelen van Podotherapie Ter Aar- Nieuwkoop onder risico Klasse 1 naar maatregels.

Onder hulpmiddel op maat wordt  verstaan: een hulpmiddel dat speciaal is vervaardigd volgens een schriftelijk voorschrift* van ‘een deskundige’, welk voorschrift, onder zijn verantwoordelijkheid, specifieke ontwerpkenmerken geeft, bestemd om uitsluitend door een bepaalde patiënt te worden gebruikt, om tegemoet te komen aan zijn individuele situatie en behoeften. Het betreft op maat gemaakte podotherapeutische inlays, op maat gemaakte podotherapeutische orthesen en op maat gemaakte nagelbeugels.

De praktijk heeft  een praktijkkeurmerk 2018-2023 ontvangen

De podotherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu